2023-11-06 16:07:59

«Արյան կանչը» ֆիլմը՝ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում

Ֆիլմը  ցուցադրվել է 9 քրեակատարողական հիմնարկներում

2023-07-24 23:41:48

Կազմակերպության կարողությունների զարգացում

Մշակվել է առաջիկա 5 տարիների ռազմավարությունը