2023-08-23 13:01:21

«Ես ձեզնից մեկն եմ․․․»

Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող ԳՏԲ անձինք ներկայացնում են իրենց պատմությունները․․․

2023-07-24 16:00:00

«Իմացիր ու իրազեկիր» ծրագրի եզրափակիչ փաստաթուղթ

«Համավարակների ժամանակ պատժի մեղմացում/կրճատում» նախագծի փաթեթ

2023-07-22 07:51:48

«Մենք կարող ենք» հանրային արշավի վերջնական հետազոտություն

Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ընթացակարգում   առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծ