2024-02-03 17:41:33

«ԵՍ ՓՈԽՎՈՒՄ ԵՄ»

Սյունիքի մարզի խոցելի բնակչության համար կայուն սոցիալական ծառայությունների տրամադրում