Շնորհակալ ենք Ձեզ, որ այսօր մենք կանք

Նվիրատվությունները կուղղվեն պատիժ կրող անձանց եւ նախկին դատապարտյալների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը, կարողությունների աջակցմանը, վերամասնագիտացման գործընթացին։

Հաշվեհամարներ

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ»

 1150018426796726 AMD

1150013210700775 EUR

1150013975675633 USD